0411-86409584       
                                                                                                  jasmine@dlaotepu.cn    sales@dlaotepu.cn

新闻分类

新闻中心

活塞杆加工过热的原因

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2023-03-29 13:58:11 * 浏览: 35

活塞杆加工过热的原因

15270685496084440.jpg


(1)活塞杆与卡套接头安装时有倾斜,导致部分互相磨擦,应立即开展调节;

(2)密封圈的紧抱扭簧过紧,滑动摩擦力大,尽可能调节;

(3)密封圈径向空隙过小,应按照规定规定调节径向空隙;

(4)给剩余油不够,尽可能扩大剩余油;

(5)活塞杆与密封圈磨合期欠佳,应在配研时加强磨合期;

(6)气和油中渗入残渣,应做好清理并维持整洁。