0411-86409584       
                                                                                                  jasmine@dlaotepu.cn    sales@dlaotepu.cn

新闻分类

新闻中心

什么叫斜齿圆柱齿条的当量齿数?

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2021-04-29 13:20:52 * 浏览: 61
铣削斜齿圆柱齿条时要按当量齿数选择刀号,那么你知道什么是斜齿圆柱齿条的当量齿数吗?下面齿轮小编为您介绍一下吧。

根据几何关系可知,斜齿圆柱齿轮齿线上某一点处的法平面与分度圆柱面的交线是一个椭圆。以此椭圆的较大曲率半径作为某一个假想直齿圆柱齿轮的分度圆半径,并以此斜柱齿轮的法向模数和法向齿形角作为假想直齿圆柱齿轮的模数和齿形角,该假想直齿圆柱齿轮就称为所述斜齿圆柱齿轮的当量齿轮。所谓斜齿圆柱齿轮的当量齿数,就是指该斜齿圆柱齿轮的当量齿轮齿数。